Eva Cabajová
777 486 059
cabajova@skoladvory.cz

I. oddělení

III. oddělení

II. oddělení

IV. oddělení

Ranní družina        

06.00 – 07.40 hod. (příchod do 07:25 hod.)

 

Odpolední družina  

11.40 – 16.30 hod.

O ranní službu se dělí vychovatelky a asistentka takto:

  • po - Eva Cabajová, Michaela Nečová

  • út - Michaela Nečová, Jana Štěpková

  • st - Jana Štěpková, Diana Pažitková

  • čt - Soňa Kašparová, Diana Pažitková

  • pá - Eva Cabajová, Soňa Kašparová

Odchod žáka ze ŠD se řídí podle písemného sdělení rodičů na přihlášce. Potřebují-li rodiče uvolnit žáka jinak, než je v přihlášce uvedeno, učiní tak písemnou formou (včetně data a podpisu rodičů). Žáka nelze uvolnit na základě telefonického oznámení vychovatelce.

 

Hlavní zaměstnání – odpočinková, zájmová a rekreační činnost probíhá po obědě do 15. hodiny. V průběhu této doby není vhodné vyzvedávat děti ze ŠD. Je tedy nutné si vyzvednout žáka nejpozději do 13:15 hod. nebo pak po 15. hodině.

 

Poplatek za školní družinu 200,- Kč je splatný vždy do 15. daného měsíce.

Adresa: 1. máje 58/1, Karlovy Vary, 360 06

Telefon: 353 563 426, 731 612 405

E-mail: posta@skoladvory.cz

Kontaktujte nás

Sledujte nás

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh
  • Twitter - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh

© 2021 • ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1