Čtení mapy

I. oddělení

0. - 1. třída

III. oddělení

4. - 5. třída, 6.A

II. oddělení

2. - 3. třída

Ranní družina        

06.00 – 07.40 hod. (příchod do 07:25 hod.)

 

Odpolední družina  

11.40 – 16.30 hod.

Odchod žáka ze ŠD se řídí podle písemného sdělení rodičů na přihlášce. Potřebují-li rodiče uvolnit žáka jinak, než je v přihlášce uvedeno, učiní tak písemnou formou (včetně data a podpisu rodičů).

Žáka nelze uvolnit na základě telefonického oznámení vychovatelce.

Poplatek za školní družinu 200,- Kč je splatný vždy do 15. daného měsíce.

Oddělení školní družiny

I. oddělení - žáci 0.-1. třídy, vychovatelka M. Nečová

II. oddělení - žáci 2.-3. třídy, vychovatelka S. Kašparová

III. oddělení - žáci 4.-5. třída + 6. A, vychovatelky E. Cabajová a D. Pažitková

Rozmístění oddělení ŠD

I. oddělení - ve vile

II. oddělení - ve ŠD, dveře č. 2

III. oddělení - ve ŠD, dveře č. 3