Čtení mapy

I. oddělení

0.třída, 1.A

III. oddělení

3.A, 3.B

II. oddělení

1.B, 2.třída

IV. oddělení

4.třída, 5.A, 5.B

Ranní družina        

06.00 – 07.40 hod. (příchod do 07:25 hod.)

 

Odpolední družina  

11.40 – 16.30 hod.

Odchod žáka ze ŠD se řídí podle písemného sdělení rodičů na přihlášce. Potřebují-li rodiče uvolnit žáka jinak, než je v přihlášce uvedeno, učiní tak písemnou formou (včetně data a podpisu rodičů).

Žáka nelze uvolnit na základě telefonického oznámení vychovatelce.

Poplatek za školní družinu 200,- Kč je splatný vždy do 15. daného měsíce.

Oddělení školní družiny

I. Oddělení  - žáci 0. třídy + 1. A, vychovatelka Štěpánka Karbanová, DiS.

II. Oddělení – žáci 1. B + 2. třídy, vychovatelka Bc. Michaela Nečová, DiS.

III. Oddělení – žáci 3. A + 3. B, vychovatelka Soňa Kašparová, DiS.

IV. Oddělení – žáci 4. třídy, 5. A + 5. B, vychovatelka Diana Pažitková

Rozmístění oddělení ŠD

I. oddělení - ve ŠD, dveře č. 6

II. oddělení - ve vile

III. oddělení - ve ŠD, dveře č. 2

IV. oddělení - ve ŠD, dveře č. 3