Květa Molčanová
720 103 932
molcanova@skoladvory.cz

Vážení rodiče, vážení strávníci,

přečtěte si prosím, velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny.

V souladu se změnou příslušné legislativy dochází k malému zvýšení ceny obědů pro žáky, kteří v tomto školním roce (1.9.2021 - 31.8.2022) dosáhnou věku 15 let.
Zvýšení je naštěstí minimální - 1 Kč. Nová cena je tedy 24 Kč.
 

Změny jsou podle vyhlášky č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č 107/2005 Sb. o školním 

stravování.
 

Přihláška ke stravování

Každý strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři vedoucí školní jídelny, nebo je ke stažení ZDE.

Na ni, kromě základních osobních údajů, vyplní závazné dny v týdnu, ve kterých bude chodit pravidelně na obědy. Kromě denního stravování existuje možnost stravování jen v určité dny v týdnu.

 

Jistina

Při nástupu do školní jídelny musí každý strávník složit jistinu, a to:

věková skupina žáků 6 – 10 let: 660,00 Kč

věková skupina žáků 11 – 16 let: 690,00 Kč

 

Cena obědů

  • věková skupina žáků 6-10 let - cena jednoho oběda je 22,00 Kč

  • věková skupina žáků 11-14 let - cena jednoho oběda je 23,00 Kč

  • věková skupina žáků 15 let a více - cena jednoho oběda je 24,00 Kč

Žáci jsou do dané věkové skupiny zařazováni na základě věku, který dosáhnou v aktuálním školním roce.

 

Další platby se uskuteční vždy po ukončení měsíce a to za projedené obědy. Při nezaplacení stravného (den splatnosti) bude strávník odhlášen až do doby zaplacení. Z jistiny zůstává vždy do dalšího měsíce přibližně 7 předplacených obědů. Zůstatek z jistiny je vyúčtován vždy po ukončení stravování v červnu příslušného školního roku a odeslán na bankovní účet zákonného zástupce žáka.

 

Placení obědů

a) inkasním příkazem (doporučujeme) z bankovního účtu plátce vždy k 10. dni v měsíci

b) převodem z účtu každý měsíc

c) v hotovosti, po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny do 10. dne v měsíci

 

Odhlášení obědů

V případě nemoci či jiné absence je možné odhlásit oběd do 8.00 hodin osobně, písemně, telefonicky nebo textovou zprávou na telefonním čísle 720 103 932 nebo emailem na molcanova@skoladvory.cz.

 

Oběd při nemoci strávníka lze odnést pouze první den. Odnesené jídlo bude odneseno v čistém jídlonosiči a odpovědnost za odebraný oběd přebírá odnášející.