Květa Molčanová
720 103 932
molcanova@skoladvory.cz

Vážení rodiče, vážení strávníci,

přečtěte si prosím, velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny.

Přihláška ke stravování

Každý strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři vedoucí školní jídelny, nebo je ke stažení ZDE.

Na ni, kromě základních osobních údajů, vyplní závazné dny v týdnu, ve kterých bude chodit pravidelně na obědy. Kromě denního stravování existuje možnost stravování jen v určité dny v týdnu.

 

Jistina

Při nástupu do školní jídelny musí každý strávník složit jistinu, a to:

věková skupina žáků 6 – 10 let: 660,00 Kč

věková skupina žáků 11 – 16 let: 690,00 Kč

 

Cena obědů

1. věková skupina: 22,00 Kč
2. věková skupina: 23,00 Kč

 

Další platby se uskuteční vždy po ukončení měsíce a to za projedené obědy. Při nezaplacení stravného (den splatnosti) bude strávník odhlášen až do doby zaplacení. Z jistiny zůstává vždy do dalšího měsíce přibližně 7 předplacených obědů. Zůstatek z jistiny je vyúčtován vždy po ukončení stravování v červnu příslušného školního roku a odeslán na bankovní účet zákonného zástupce žáka.

 

Placení obědů

a) inkasním příkazem (doporučujeme) z bankovního účtu plátce vždy k 10. dni v měsíci

b) převodem z účtu každý měsíc

c) v hotovosti, po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny do 10. dne v měsíci

 

Odhlášení obědů

V případě nemoci či jiné absence je možné odhlásit oběd do 8.00 hodin osobně, písemně, telefonicky nebo textovou zprávou na telefonním čísle 720 103 932 nebo emailem na molcanova@skoladvory.cz.

 

Oběd při nemoci strávníka lze odnést pouze první den. Odnesené jídlo bude odneseno v čistém jídlonosiči a odpovědnost za odebraný oběd přebírá odnášející.