Organizace konce školního roku 2020/21

· 22.6. – pedagogická radauzavírání známek. Standardní výuka bude probíhat do 25.6.

Nelze -li žáka hodnotit na konci druhého pololetí ( žák se neúčastnil výuky, testů, zkoušení) bude klasifikace odložena na stanovený termín.

Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou předmětů, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky budou probíhat v posledním týdnu v srpnu.

· Výlety jednotlivých tříd 2. stupně budou uskutečňovány ve dnech 23. – 25.6.

· Odevzdávání učebnic – 28 . -29.6.

· Pokud budou žádat rodiče o uvolnění svého dítěte dříve než 30.6., je třeba vyplnit formulář Žádost o uvolnění dítěte (pod příspěvkem) a předat ho třídnímu učiteli.


Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníků – 29.6.

Stalo se hezkou tradicí, že po předání vysvědčení čeká žáky poslední slavnostní oběd ve školní jídelně, kde své starší odcházející spolužáky obsluhují žáci osmých ročníků.


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků – 22.6. v 16,30 h

Na schůzce se představí třídní učitelka, která předá rodičům potřebné informace k nástupu jejich dětí do školy, informace o družině a školní jídelně. Schůzka bude spojena s prohlídkou školy.


Žádost o uvolnění dítěte
.
Download • 43KB


Přidejte se do našeho týmu

Chci dostávat novinky na e-mail

Děkujeme za odeslání!