Podrobné informace k návratu dětí do škol (aktualizováno)

13.4.2021

Organizace prezenčních individuálních konzultací ve škole v době distanční výuky

V době distanční výuky může být žákům ohroženým školním neúspěchem umožněna individuální konzultace. O tuto konzultaci žádá žák nebo jeho zákonný zástupce příslušného učitele konkrétního předmětu telefonicky nebo mailem a dohodne si konkrétní den a čas. Konzultace musí probíhat ve formátu 1 žák + 1 učitel. V případě, že o to požádá, může být přítomen i zákonný zástupce žáka.

Konzultace nesmí probíhat v době výuky jiného předmětu.


8.4.2021

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.


Vážení rodiče,

po prostudování materiálů, které jsme obdrželi, Vám předáváme některé základní informace.

Je pravděpodobné, že je ještě doplníme, a to i na základě Vašich dotazů. Proto prosím sledujte Bakaláře a web školy.


Veškeré naše kroky a opatření vyplývají z několika různých dokumentů, pokynů a manuálů, které jsme obdrželi. Kdo bude chtít, bude moci si je níže projít.


Termíny, kdy půjdou které třídy do školy, zůstávají platné tak, jak jsou uvedeny na webu v článku Návrat dětí do školy. (ZDE)

1. Příchod do školy

· děti mohou přicházet plynule bez srocování hlavním vchodem od 7,40 - (když nepůjdou dříve do družiny)

· děti musí mít ve škole respirátor nebo minimálně chirurgickou roušku (dobré mít náhradní roušku) - omluva 0. třída - není to jako u MŠ, jak jsme mysleli, ale musí mít roušku také

· ve dnech testování (Po a Čt) půjdou děti ze šaten do určených tříd a po testu do své třídy

· v běžných dnech (Út, St a Pá) půjdou rovnou do své třídy


2. Testování

· přítomnost na prezenční výuce je přímo podmíněna absolvováním testu

· půjde o antigenní test se samoodběrem

· u žáků 0. - 3. ročníku je při provádění možná přítomnost rodiče; v tom případě proběhne test ve školní jídelně v dostatečné vzdálenosti od ostatních, rodič musí mít respirátor;

· ty, kdo budou mít o přítomnost zájem, žádáme předem o nahlášení třídním učitelům

· neúčast na testování sice znemožňuje přítomnost na výuce, ale tato absence bude vedena jako omluvená; škola pak ale nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání (viz. Manuál Testování str. 2)

· jak přibližně bude testování probíhat, můžete vidět v instruktážním videu ZDE

Reakce na výsledky testů

Pozitivní výsledek v pondělí - žák odchází domů či je vyzvednut zákonným zástupcem.

Pozitivní výsledek ve čtvrtek - žák odchází domů či je vyzvednut zákonným zástupcem - ale s ním i všichni žáci, se kterými byl v kontaktu během předchozích dvou dnů.


3. Jídelna

· žákům na prezenční výuce budou obědy automaticky přihlášeny; kdo nebudete chtít, aby Váš potomek na obědy chodil, odhlaste ho

· možnost obědů s konzumací v jídelně je i pro žáky na distanční výuce - vždy mezi 11,15 - 11,40 - nutnost samostatně přihlásit u paní vedoucí platí od středy 14.4.


4. Družina

· provoz bude zajištěn standardně - pouze s výjimkou 12.4. a 19.4., kdy budou děti přicházet nejdříve v 7,40 (první seznámení s testováním) - jde jen o ranní družinu

· u ranní družiny prosíme o využívání pouze, je-li to pro Vás nezbytně nutné

· pokud budete do ranní družiny dítě dávat, sdělte to prosím předem vedoucí vychovatelce na email cabajova@skoladvory.cz nebo tel. 777 486 059


5. Děti 1. stupně zaměstnanců vybraných profesí - mohou být ve škole a družině i v době, kdy mají mít distanční výuku (viz. manuál Provoz škol a školských zařízení... str.11-12)

Pokud bude o to mít někdo zájem, kontaktujte zástupkyni ředitele - svobodova@skoladvory.cz, tel 353 563 426

· zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

· pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

· pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

· zaměstnanci bezpečnostních sborů,

· příslušníci ozbrojených sil,

· zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

· zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

· zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

· zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

· zaměstnanci Finanční správy České republiky.

J. Kopárek, P. SvobodováTestování: diagram
.pdf
Download PDF • 225KB
Informace k provozu škol a školských zař
.
Download • 270KB
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dět
.
Download • 417KB
Opatření ve školách s 1
. fází rozvolnění
Download FÁZÍ ROZVOLNĚNÍ • 334KB
Testování u přijímacích zkoušek s platno
.
Download • 255KB
Testování zaměstnanců ve školách
.pdf
Download PDF • 249KB
Testování žáků ve školách s platnosti dn
.
Download • 308KB
MŠ Návrat pedagogická část
.pdf
Download PDF • 463KB
MŠMT Manuál k provozu škol
.pdf
Download PDF • 648KB
MŠMT Manuál testování 06.04
.2021 k odesl
Download 2021 K ODESL • 725KB
MZ ze dne 6.4
.2021 ochrana dýchacích ces
Download 2021 OCHRANA DÝCHACÍCH CES • 362KB
Návrat pedagogická část
.pdf
Download PDF • 663KB
Opatření obecné povahy
.pdf
Download PDF • 1.33MB

Přidejte se do našeho týmu

Chci dostávat novinky na e-mail

Adresa: 1. máje 58/1, Karlovy Vary, 360 06

Telefon: 353 563 426, 731 612 405

E-mail: posta@skoladvory.cz

Kontaktujte nás

Sledujte nás

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh
  • Twitter - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh

© 2021 • ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1