top of page

Archiv vydal almanachy s pracemi nejlepších žáků

Už v závěru listopadu navštívili žáci devátých tříd ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1 z karlovarské čtvrti Dvory Státní oblastní archiv v Karlových Varech, kde si v rámci workshopu nejen prohlédli útroby této důležité historické instituce, ale stali se z nich i badatelé.


Zaměstnanci archivu si totiž pro návštěvníky v předstihu připravili denní regionální tisk ze dne jejich narození. Děti se tak mohly seznámit se všemi důležitými událostmi z regionu, republiky či světa, jež se udály právě v době, kdy přišly na svět. Velký zájem vzbudily ale kupříkladu i dobové reklamní nabídky či inzeráty na zboží, které se v dnešní době neprodává, případně za zcela rozdílné ceny. Výstupem návštěvy by pak měly být žákovské eseje. Vedoucí varského archivu, pan Milan Augustin, žákům dokonce nabídl, že by jejich práce mohly být archivem vydány ve sborníku, a tak se také nakonec stalo.


Výsledkem badatelského snažení bylo několik desítek výstupů, z nichž vyučující dějepisu Mgr. Petr Neč vybral ty opravdu nejlepší, které poté zaslal panu Augustinovi, aby z nich zaměstnanci archivu vytvořili krásné sborníky. Celá tato anabáze záměrně vyvrcholila až v závěru školního roku, aby úspěšní badatelé obdrželi sborník coby překvapení ke svému závěrečnému školnímu vysvědčení. Zároveň se škola i archiv domluvily na dlouhodobější spolupráci tak, aby si badatelskou činnost a práci s informacemi mohli vyzkoušet i další žáci ze školy 1. máje.


Mgr. Petr NečComments


Buďte s námi v kontaktu

Chci dostávat novinky na e-mail

Děkujeme za odeslání.

bottom of page