top of page

ŠKOLA

1. máje 1, K. Vary
353 653 426
posta@skoladvory.cz

ZŠ Karlovy Vary
1. máje 1, příspěvková organizace

Adresa: 1. máje 58/1, Karlovy Vary, 360 06

Telefon: 353 563 426, 731 612 405

E-mail: posta@skoladvory.cz

Identifikátor školy: 600067424
IČO: 70933774 

Datová schránka: ijnmmkf

Ředitel: Mgr. et Mgr. Jiří Kopárek

Zřizovatel školy:
Magistrát města K. Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, 361 20
IČO: 00254657

IZO: 102088471

O nás

Jsme úplná základní škola s třídami v 1. až 9. ročníku a navíc s přípravným ročníkem. V naší škole nabízíme dětem pěkné prostředí s příjemnou atmosférou a moderním technickým zázemím. Naši učitelé se snaží být vstřícní jak k dětem, tak i k rodičům. Děti mohou chodit do školní družiny až do 5. ročníku. Nabízíme také řadu zájmových kroužků. Třídy, družina, jídelna i tělocvičny jsou u nás pohromadě a děti nikam nepřecházejí. Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. třídy. Máme bohaté zkušenosti s výukou dětí s různými výukovými obtížemi a podle aktuální situace zřizujeme speciální třídy, pro žáky s poruchami učení.

 

Místní a materiální podmínky

V roce 2016 uběhlo 120 let od založení škol. Nachází se na západním kraji města - ve čtvrti Dvory. Proto do naší spádové oblasti patří i několik blízkých menších obcí. Škola je výborně dostupná prostřednictvím městské hromadné dopravy.

Budova školy 1. máje ve Dvorech prošla v devadesátých letech celkovou rekonstrukcí, po které působí zvláště v interiéru příjemným dojmem. Podstatným způsobem byla změněna vnitřní dispozice objektu, byly přistavěny šatny, kuchyň s jídelnou a především velká nová tělocvična propojená s budovou školy průchodem nad místní komunikací. Menší stará tělocvična byla opravena. V současné době bohužel není k dispozici dostačující venkovní sportovní zázemí. Částečně tento nedostatek kompenzuje školní zahrada využívaná žáky během vyučování, přestávek a pobytu ve školní družině. S budovou je krytým koridorem spojena budova Závodní 4, kde jsou umístěny přípravné třídy, keramická dílna a služební byty.

Téměř všechny třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí. Kromě klasických učeben využívají žáci odborné učebny fyziky a chemie, výtvarné výchovy,  informatiky,  cvičnou kuchyňku a dílny. Nejnovějšími pak jsou učebny jazyků a společná učebnu pro zeměpis a přírodopis.

Pro využití dětmi i vyučujícími máme školní knihovnu. Ze školy je velmi dobře dostupná Krajská knihovna, což nám umožňuje častou účast na besedách a dalších akcích, které pořádá. Celková maximální kapacita školy při počtu 30 žáků ve třídě je stanovena na 420.  

 

Naše děti

Většinu žáků tvoří přirozeně děti ze Dvorů a Doubí. K těm přibývají další z blízkých obcí, a to hlavně z Jenišova a Hor. Žákům s bydlištěm mimo naši spádovou oblast, kteří k nám přicházejí, často nesvědčí anonymnější prostředí velkých škol a spolu se svými rodiči u nás hledají klidnější rodinnou atmosféru. Velmi často mají naše děti ztíženo vzdělávání vývojovými poruchami učení a sekundárními výukovými problémy (snadná unavitelnost, pomalejší psychomotorické tempo, emoční problémy, poruchy pozornosti).

O nás
Vyrtuální prohlídka školy

Napište nám

bottom of page