top of page

Magistrát ocenil zástupce naší školy

I letos byli karlovarským magistrátem oceněni úspěšní žáci z obou stupňů naší školy a jeden pedagogický pracovník, a to na základě doporučení samotných pedagogů. Každoročně je však pro nás výběr velmi těžký, především stran zástupců dětí.

 

Volba letos padla na Bruna Kovaříka z páté třídy a deváťáka Davida Vlčka. Oba chlapci svou věkovou kategorii pravidelně a úspěšně reprezentují na školních vědomostních či sportovních soutěžích, mají vynikající studijní výsledky a jsou nápomocni pedagogům i nad rámec svých školních povinností. Podobných žáků ale na naší škole přibývá, adeptem na ocenění byl tak letos například i Lukáš Sedláček, další žák deváté třídy, který se za čtyři roky na druhém stupni taktéž účastnil mnoha školních i mimoškolních akcí, v nichž rovněž dosáhl mnoha úspěchů a ocenění. 

 

Z pedagogů byla letos oceněna paní učitelka Jana Landsfeldová, která působí na prvním stupni a díky svému maximálně vstřícnému a empatickému přístupu je oblíbená mezi žáky i jejich rodiči. V práci paní učitelky se snoubí výborná příprava a organizace spolu s ochotou a skromností. Její působení ve třídě vždy směřuje k nejlepšímu prospěchu každého z dětí. Za vše výše zmíněné si paní učitelka Landsfeldová své ocenění rozhodně zaslouží. 

 

Průvodní texty všech oceněných:

 

David Vlček, 9. třída

David je vzorný a svědomitý žák 9. třídy. Jeho doménou je především přírodopis. Opakovaně reprezentoval školu v biologické olympiádě. V okresním kole i v krajském kole dosáhl na stupně vítězů. Opakovaně se zúčastnil a také uspěl v dalších aktivitách a soutěžích, jako jsou například Lesní pedagogika a CO2 liga, kdy se také zúčastnil prezentace v Senátu ČR. Své zájmy a znalosti aktivně využívá i na půdě školy při prezentacích daného tématu pro žáky nižších ročníků.

 

Bruno Kovařík, 5. ročník

Bruno je vzorným žákem a má výborné studijní výsledky. Ochotně a rád se zapojuje do školních i mimoškolních aktivit. Je především vášnivým sportovcem a reprezentuje školu v řadě soutěží. Brzy po svém příchodu do třídy se stal tmelícím prvkem kolektivu.  Je přátelský, veselý, aktivní v hodinách a vzorně se vzdělává. Spolužákům i učitelům vždy rád a ochotně pomůže.

 

Jana Landsfeldová

Paní Jana Landsfeldová působí na prvním stupni. K práci učitelky přistupuje pozitivně a s láskou. Za vstřícným přístupem jsou vidět velká empatie a zkušenosti. V její práci se snoubí výborná příprava a organizace spolu s individuálním přístupem k dětem. Její působení ve třídě vždy směřuje k nejlepšímu prospěchu každého z nich. Ke všem úkolům a výzvám přistupuje zodpovědně a řeší je do hloubky. Je iniciativní a přichází se zajímavými podněty a plány. Vstřícně přistupuje jednak k dětem, ale také ke svým kolegům. Ti se na ni mohou vždy obracet s prosbou o radu či žádostí o pomoc. Je posilu každého týmu. Kromě výuky se zapojuje do řady dalších aktivit a projektů, jako jsou například úpravy školní zahrady či pěvecká vystoupení žáků školy. I přes výborné výsledky zůstává velmi příjemná a skromná.Comments


Buďte s námi v kontaktu

Chci dostávat novinky na e-mail

Děkujeme za odeslání.

bottom of page