Organizace školního roku

Při horším připojení se může soubor načítat delší dobu.