top of page
lofoknihaweb.jpg

Hlavním cílem projektu je formou dlouhodobé soutěže podpořit čtenářské dovednosti žáků. Žáci mají vždy za úkol zpracovat aktuální pracovní list s článkem na zvolené téma. Plní zadané úkoly, čím prokazují své čtenářské dovednosti. Dlouhodobě se tím také průběžně připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Osm kol je rozloženo do celého školního roku. Garant projektu vyhodnocuje výsledky jednotlivců i tříd na I. i II.stupni školy pro každé kolo, ale i celkové průběžné výsledky. Autorem myšlenky Čtenářské ligy a organizátorem prvních ročníků byl pan Pavel Valenz. Po jeho smutném odchodu ligu převzala na svá bedra paní učitelka Daniela Vlnatá.

Ročník 2022/2023

bottom of page