top of page

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Školní soutěž ve třídění odpadu

Hlavním cílem soutěže je naučit děti správně třídit odpad. Školní soutěž bude pro druhý stupeň. Soutěž je rozdělena do více částí, které každé třídě přinesou body dle plnění úkolů. Hlavní částí soutěže je samotné třídění odpadů, které bude v průběhu roku doplněno o další úkoly. Na konci školního roku dojde k vyhodnocení celé soutěže a nejlepší třídy budou oceněni.

CO2 liga

CO2 liga je celorepublikový projekt, který se zajímá o záchranu planety a boji proti emisím. Do projektu se zapojili žáci 7. a 8. třídy pod vedením paní učitelky Míškové a pana učitele Uttla. Přihlásili jsme se proto, že se nám tento projekt líbí a rádi bychom se zapojili do zachraňování planety. CO2 liga je originální v tom, že je to soutěž kde se nesoutěží mezi jednotlivými školami, ale soutěží se pouze s časem. Každý se snaží, aby se mu včas podařilo omezit produkci CO2 tak, abychom společně dostáli závazkům Pařížské dohody. V té se téměř všechny státy světa zavázaly, že udělají vše proto, aby se Země neoteplila o víc než 2 °C, přičemž se vynasnaží udržet oteplení pod 1,5° C. Cílem každé školy je splnit čtyři mise, které se budou skládat z několika úkolů a na jejich splnění je 1,5 – 2 měsíce.   

Světový den mokřadů

2. února

bottom of page