top of page

V říjnu 2020 se rozběhla soutěž Matematické oříšky. Je určena pro žáky 3. až 6. ročníků, bude probíhat každý měsíc ve dvou kategoriích: 3. - 4. třída a 5. – 6. třída. Deset nejúspěšnějších řešitelů z každé kategorie bude vždy na konci měsíce zveřejněno na webových stránkách.

V soutěži si žáci vyzkouší řešení netradičních úloh, které se objevují v mezinárodních matematických soutěžích, jako je např. Klokánek, Pythagoriáda nebo často ve SCIO testech, kterých se naši žáci pravidelně účastní. Věříme, že tyto úlohy přispějí k rozvoji logického myšlení a k rozvoji matematických představ. Netradiční typy úloh dávají prostor i žákům, kteří jsou v „tradiční“ matematice neúspěšní a poskytují žákovi zpětnou vazbu, neboť má možnost nezávislého ověření, zda a na jaké úrovni je schopen aplikovat své poznatky.

bottom of page